DragonSNAP Advertising Co., Ltd.

  Services@dragonsnap.net

Our Services


 


 

 

DragonSNAP

          สำหรับงานด้านกราฟฟิค ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมี 2 แบบ คือ กราฟฟิคสำหรับการแสดงผล และกราฟฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์ ซึ่งทั้งสองแบบต่างกันที่ตรงโหมดสีเท่านั้นครับ การออกแบบ จะต้องทราบว่างานลูกค้าเป็นงานแบบไหน เอาไปพิมพ์ หรือเอาลงเว็บไซต์ เฟสบุค ซึ่งหากใช้ผิดประเภท ก็จะมีผลเรื่องของขนาดไฟล์ที่อาจจะใหญ่หรือเล็กเกินไป และได้สีที่ผิดเพี้ยนจากที่ต้องการ 

 

  • กราฟฟิคสำหรับการแสดงผล   ตืองานสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอ เช่นคอมพิวเตอร์ สมารทโฟน แท็บเล็ต งานเหล่านี้จะใช้โหมดสี RGB ในการออกแบบ และมีความละเอียดตามอุปกรณ์ที่ต้องการนำไปแสดง เช่น 72ppi สำหรับการแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ หรืองานเฉพาะเจาะจงบางอย่าง เช่นแอพโทรศัพท์ ที่บางรุ่นมีความละเอียดของหน้าจอที่สูงกว่า 72ppi 
  • กราฟฟิคสำหรับสิ่งพิมพ์   คืองานสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ทุกชนิด จะเป็นโหมดสี CMYK และความละเอียดจะขึ้นอยู่กับงานที่พิพ์ โดยเฉพาะไวนิล ความละเอียดจะมากน้อยตามขนาดของงาน ส่วนของสติ๊กเกอร์ และงานพิมพ์กระดาษ มักจะใช้อยู่ที่ 300ppi ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ทำได้ครับ

ทำไมสีที่พิมพ์ออกมา ไม่เหมือนกับตัวอย่างที่ดูในจอ?

      ด้วยรูปแบบของงานที่ได้อ่านไปก่อนหน้า เป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมสีของงานที่พิมพ์ออกมา ไม่ตรงกับสีที่เราดูในจอ เพราะตอนเราดูในจอภาพ จอภาพแสดงผลแบบ RGB แต่สีที่พิมพ์ออกมาเป็น CMYK ทำให้ได้สีที่ไม่ตรงกันครับ แต่เทคโนโลยีจอในสมัยใหม่ก็ดีขึ้นพอสมควร เช่นจอ IPS จะให้สีที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เหมือนเป๊ะครับ เพราะความสดของสีงานพิมพ์ ไม่เท่าของสีจออยู่แล้ว

RGB and CMYK

sigplus